Uzun Həsən

Uzun Həsən
Uzun Həsən
Uzun Həsən

“Uzun Həsən” sikkəsi Ağqoyunlu dövlətinin hökmdarı, Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində xüsusi yeri olan görkəmli sərkərdə Uzun Həsənin anadan olmasının 600 illik yubileyinə həsr olunub.

 

Sikkə nümunəsində tarixi şəxsiyyətin hakimiyyətini və döyüş yolunu ifadə edən elementlər təsvir edilib. Sikkənin ətrafındakı həndəsi fiqurlar Uzun Həsənə məxsus dəmir qalxanı, gül naxışları isə görkəmli sərkərdənin zirehinin üzərindəki elementləri ifadə edir. Mərkəzi hissədə hökmdara məxsus və onun Bayandur tayfasına aid olduğunu göstərən “Tuğra” – möhür, dövlət nişanı öz əksini tapıb.

UZUN HƏSƏN
UZUN HƏSƏN
UZUN HƏSƏN
UZUN HƏSƏN
UZUN HƏSƏN
UZUN HƏSƏN
UZUN HƏSƏN
UZUN HƏSƏN
UZUN HƏSƏN
UZUN HƏSƏN

UZUN HƏSƏN

Qızıl sikkə

20 qr

₼ 2,782.00

Çəki: 20 qr
Ölçü: 32.00 mm x 1.29 mm
Əyar: 999.9

Miqdar

₼ 1,371.00

QARABAĞ İNCİLƏRİ

Qızıl sikkə • 10 qr
₼ 2,737.00

QARABAĞ İNCİLƏRİ

Qızıl sikkə • 20 qr
₼ 687.00

ŞUŞA

Qızıl sikkə • 5 qr
₼ 1,371.00

ŞUŞA

Qızıl sikkə • 10 qr